Ekspertinės konsultacijos – Kaimo plėtros 2014–2020 m. programai administruoti ir pasirengti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano įgyvendinimui bei administravimui

2023-12-12
Ekspertinės konsultacijos – Kaimo plėtros 2014–2020 m. programai administruoti ir pasirengti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano įgyvendinimui bei administravimui

Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas kartu su partneriais UAB „Ernst & Young Baltic“ ir UAB „ESTEP Vilnius“ įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos finansuojamą projektą, atrinktą pagal skelbtą tarptautinį viešąjį pirkimą. Ekspertinės konsultacijos ir rekomendacijos skirtos tobulinti Kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimą, valdymą ir administravimą bei pasirengti įgyvendinti bei administruoti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą. 

 

Įgyvendinant projektą, Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto mokslininkai teikia konsultacijas ir rengia rekomendacijas apimančias tiesioginių išmokų, finansinių, rizikos valdymo, žinių sklaidos, inovacijų, skaitmeninimo, agrarinės aplinkosaugos, klimato kaitos, bioįvairovės, Natura 2000 teritorijų, LEADER ir bendruomenių inicijuotos vietos plėtros priemonių administravimą. Rekomendacijos pristatomos ūkininkaujantiems, kaimo gyventojams įvairių renginių ir diskusijų dėl bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) įgyvendinimo metu. 

 

Projektas vykdomas pagal 2022 m. kovo 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, UAB „Ernst & Young Baltic“, UAB „ESTEP Vilnius“ ir Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto pasirašytą sutartį Nr. 8P-22-34. Ekspertų konsultacijos teikiamos ir rekomendacijos rengiamos nuo 2022 m. kovo iki 2025 m. vasario mėn.