Doktorantūros teisiniai dokumentai

2021-10-28
Doktorantūros teisiniai dokumentai

Valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus pagal mokslo ar studijų sritis sąrašas.

 

V-228 2013 m. kovo 25 d., (Skelbta: 2013-03-30, Žin., 2013, Nr.: 34-1654)

Dėl valstybės finansuojamų antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių (pedagoginių) studijų vietų, į kurias 2013 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir konkrečias studijų kryptis ir valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2013 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir konkrečias mokslo ar studijų kryptis

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija;
ĮSAKYMAS Reg. kodas: 1132070ISAK000V-228

 

V-515  2012 m. kovo 20 d., (Skelbta: 2012-03-24, Žin., 2012, Nr.: 35-1735; 2012-06-09, Žin., 2012, Nr.: 65-3313)

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų antrosios pakopos, laipsnio nesuteikiančių (pedagoginių) ir doktorantūros studijų vietų, į kurias 2012 metais priimami studentai, ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo mokslo ir studijų institucijoms pagal konkrečias mokslo ar studijų kryptis

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija;
ĮSAKYMAS Reg. kodas: 1122070ISAK000V-515

 

V-1748 2011 m. rugsėjo 26 d., (Skelbta: 2011-10-08, Žin., 2011, Nr.: 121-5725)

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-1019 "Dėl doktorantūros teisės suteikimo" pakeitimo

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija;
ĮSAKYMAS Reg. kodas: 1112070ISAK00V-1748