Priėmimas į Ekonomikos doktorantūrą

Priėmimas į Ekonomikos doktorantūrą

Lietuvos socialinių mokslų centras vykdo Ekonomikos (S 004) mokslo krypties doktorantūros studijas.

 

Ekonomikos doktorantūros studijas Lietuvos socialinių mokslų centras vykdo kartu su Vilniaus Gedimino technikos universitetu. Stojimo procedūras organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universitetas: https://vilniustech.lt/stojantiesiems/doktoranturos-studijos/400 .

 

Informacija apie 2023 m. priėmimo tvarką ir dokumentus: https://vilniustech.lt/stojantiesiems/doktoranturos-studijos/priemimas-2023-m/345854.

 

2023 m. Ekonomikos mokslo krypties (S 004) doktorantūros temos ir vadovai: 

 

Finansinio rezultatyvumo integruotas vertinimas / Integrated Assessment of Financial Performance (vad. dr. Tomas Baležentis).
 

Gyvūnų gerovės reikalavimų įtakos kiaulininkystės sektoriui vertinimas / Assessment of the Impact of Animal Welfare Requirements on the Pig Farming Sector (vad. dr. Aistė Galnaitytė).

Aukštos pridėtinės vertės žemės ūkio modeliavimas bioekonomikos sąlygomis / Modelling of High value-added Agriculture in the Context of the Bioeconomy (vad. dr. Nelė Jurkėnaitė).

Socialinėmis inovacijomis grįstos žemės ūkio ir kaimo politikos modeliavimas neapibrėžtumo sąlygomis / Social Innovation grounded Rural Development policy modelling in uncertainty conditions (vad. dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė, dr. Rita Lankauskienė).

Universaliųjų bazinių pajamų įvedimo modelis / Model for introducing Universal Basic Income (vad. prof. dr. Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė).