Genovaitė Liobikienė

dr. Genovaitė Liobikienė
Vyriausioji mokslo darbuotoja
Projektinių veiklų grupė
Mokslinių interesų sritys: Klimato kaitos politika; Aplinkai palanki elgsena; Ekologinis pėdsakas; Darnus vystymasis; Aplinkosauginis švietimas; Bioekonomika