Pagrindinis / Naujienos / Naujienos

Lietuvos mokslininkų vizitas Islandijoje, siekiant stiprinti bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje

2023-06-19
Lietuvos mokslininkų vizitas Islandijoje, siekiant stiprinti bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje

Birželio 5-9 d. Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymosi instituto mokslininkės Rasa Melnikienė, Živilė Gedminaitė-Raudonė ir Rita Lankauskienė lankėsi Islandijoje. Vizito metu buvo aplankyti keturi transformatyvaus turizmo objektai ir organizacijos: Vakarų Islandijos turizmo krypties rinkodaros centras (angl. Westland Destination Marketing Office), Gufua ūkis, organizuojantis transformatyvaus turizmo paslaugas, Islandijos ruonių tyrimų centras (angl.  Icealandic Seal centre) ir Holar universiteto Turizmo padalinys, kuruojantis tokių projektų inicijavimą ir įgyvendinimą, kurių turinys gali apimti ateityje inicijuojamus tyrimus. 

 

Mokslinio seminaro Holar universitete, organizuoto 2023 m. birželio 7 d., metu buvo skaityti 3 pranešimai, kurių tikslas - pristatyti Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto vykdomas mokslinių tyrimų kryptis ir temas. Rasa Melnikienė skaitė pranešimą apie Lietuvos socialinių mokslų centro vykdomus tyrimus ir galimas bendradarbiavimo sinergijas (angl. Introduction of the Lithuanian Center for Social Sciences), Živilė Gedminaitė-Raudonė ir Rita Lankauskienė skaitė du pranešimus: Kliūtys pradėti ir plėtoti transformacinį ekoturizmo verslą: įrodymai iš Baltijos jūros regiono (angl. Barriers to Start and Develop Transformative Ecotourism Business: Evidence from the Baltic Sea Region) ir Kaimo ekonominė plėtra ir socialiniai judėjimai: nauja kaimo vietovių transformacijos paradigma (angl. Rural Economic Developments and Social Movements: a New Paradigm for Transformation in Rural Areas).

 

Holar universitete susitikimo metu buvo aptartos dvišalės partnerystės plėtojimo galimybės, rengiant bendrus projektus. Susitikimo metu susitarta bendradarbiauti su Islandijos turizmo tyrimų centru (angl. Icelandic Tourism Research Centre), Holar universitetu, ir Vakarų Islandijos turizmo krypties rinkodaros organizacija (angl. Westland Destination Marketing Office). Išvykos metu nebuvo paskelbti kvietimai teikti paraiškas pagal Horizonto ir Baltijos tyrimų programas, todėl sutarta, kad paskelbus kvietimą, bus organizuojamas bendros paraiškos aptarimo susitikimas, buvo susitarta dėl konkretaus tolimesnio bendradarbiavimo, rengiant paraiškas Horizonto ir Baltijos tyrimų programai, kai tik bus paskelbti kvietimai. Susitikimo metu pristatyta Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto Verslo ekosistemų skyriaus mokslininkų projekto idėja apie transformatyvaus turizmo vaidmenį didinant kaimiškųjų vietovių gyvybingumą, kuri atitinka Europos Horizonto programos veiksmų grupę „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“.  

 

Ši išvyka padėjo apsikeisti gerąja moksline patirtimi, mokslinio seminaro metu buvo pasidalinta tyrimų organizavimo ir vykdymo patirtimis, darbo organizavimo praktika, taip pat susipažinta su konkrečiais įgyvendintais projektais. 

 

Vizitą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Mokslinių išvykų programą (Baltijos mokslinių tyrimų programa).

Galerija