Pagrindinis / Naujienos / Naujienos

LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas skelbia konkursą eiti pareigas

2023-09-20
LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas skelbia konkursą eiti pareigas

Vyresniojo mokslo darbuotojo (-os) (1,0 etatas)

Vyresniojo mokslo darbuotojo (-os) (0,5 etato)

Mokslo darbuotojo (-os) (1,0 etatas)

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS:

 • atitikti kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslo tarybos 2019 m. kovo 28 d. (protokolo Nr. 12-3 (8.2);
 • mokslinių tyrimų patirtis vienoje iš šių socialinių mokslų krypčių: ekonomikos, vadybos ir administravimo;
 • gerai išmanyti mokslinių straipsnių ir monografijų rengimo, mokslo tyrimų atlikimo reikalavimus;
 • mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;
 • gerai išmanyti profesinės etikos reikalavimus;
 • užsienio kalbos mokėjimas (pageidautina – anglų k.), B2 lygis;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje.

 

PRETENDENTAI TURI PATEIKTI:

 • prašymą dalyvauti konkurse (adresuotą konkurso komisijos pirmininko vardu);
 • Europass CV (gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą);
 • penkerių paskutinių metų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąrašą; mokslinių publikacijų kopijas arba publikacijų internetinių svetainių nuorodas (nedirbantys EKVI);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (nedirbantys EKVI);
 • aukštąjį universitetinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (nedirbantys EKVI);
 • mokslo laipsnį patvirtinantį dokumentą (nedirbantys EKVI);
 • motyvacinį raštą dokumentą (nedirbantys EKVI); 
 • dvi rekomendacijas (nedirbantys EKVI).

 

Dokumentus prašome pateikti iki 2023 m. gruodžio 19 d. 17 val. referentei adresu: LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas, A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius, arba el. paštu ekvi@ekvi.lt. Informacija tel. (8 5) 261 8147, (8 5) 261 4525.