Pagrindinis / Naujienos / Naujienos

Papildomas priėmimas į Ekonomikos doktorantūrą 2023 m.

2023-10-16
Papildomas priėmimas į Ekonomikos doktorantūrą 2023 m.

Skelbiamas papildomas priėmimas į jungtinę Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos mokslo krypties (S 004) doktorantūrą.

 

Daugiau informacijos adresu:  https://vilniustech.lt/stojantiesiems/doktoranturos-studijos/priemimas-2023-m/papildomas-priemimas-2023-m/362925 

 

2023 m. Ekonomikos mokslo krypties (S 004) doktorantūros temos ir vadovai: 

 

Finansinio rezultatyvumo integruotas vertinimas / Integrated Assessment of Financial Performance (vad. dr. Tomas Baležentis).
 

Gyvūnų gerovės reikalavimų įtakos kiaulininkystės sektoriui vertinimas / Assessment of the Impact of Animal Welfare Requirements on the Pig Farming Sector (vad. dr. Aistė Galnaitytė).

Aukštos pridėtinės vertės žemės ūkio modeliavimas bioekonomikos sąlygomis / Modelling of High value-added Agriculture in the Context of the Bioeconomy (vad. dr. Nelė Jurkėnaitė).

Socialinėmis inovacijomis grįstos žemės ūkio ir kaimo politikos modeliavimas neapibrėžtumo sąlygomis / Social Innovation Grounded Rural Development Policy Modelling in Uncertainty Conditions (vad. dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė, dr. Rita Lankauskienė).

Universaliųjų bazinių pajamų įvedimo modelis / Model for Introducing Universal Basic Income (vad. prof. dr. Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė).

 

Makroekonominių ir nekilnojamojo turto rinkos rodiklių tarpusavio ryšio vertinimas / Evaluation of the Dynamical Relationship Between Macroeconomic and Real Estate Market Variables (vad. dr. Jelena Stankevičienė)..

 

Potencialių priemonių, galinčių sumažinti rinkos galios naudojimą šalies ekonomikoje, daugiakriterinis vertinimas / Multi-criteria Assessment of Potential Measures to Reduce the Use of Market Power in the Domestic Economy (vad. dr. Mangirdas Morkūnas). 

 

Apsirūpinimo maistu iššūkiai tarptautinės prekybos pokyčių kontekste / Challenges for Food Security in the Context of the Shifts in the International Trade (vad. dr. Tomas Baležentis, dr. Rasa Melnikienė).

 

Apsirūpinimas maistu klimato kaitos kontekste / Food Security amid Climate Change (vad. dr. Tomas Baležentis).

 

Tvarios kaimo plėtros vertinimas Europos Sąjungoje / Analysis of the Sustainable Rural Development in the European Union (vad. dr. Tomas Baležentis, dr. Rasa Melnikienė).

 

Energijos efektyvumo atotrūkio vertinimas žemės ūkyje / Analysis of Agricultural Energy Efficiency Gap. (vad. dr. Tomas Baležentis).

 

Žaliojo augimo vertinimo metodų suderinamumas su tvaria plėtra / Congruence of the Methods for Assessment the Green Growth with Sustainable Development. (vad. dr. Tomas Baležentis).

 

Kviečiame sekti naujienas ir jungtis prie doktorantų.