Bendrosios žemės ūkio politikos reformos gairės

2004-09-03
Bendrosios žemės ūkio politikos reformos gairės

ES Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) pagrindas yra sudėtingas žemės ūkio produktų rinkos reguliavimo mechanizmas, palaikantis kainas, didesnes už pasaulines žemės ūkio produktų kainas. Tačiau tai sukelia nuolatines perprodukcijos krizes ir labai daug kainuoja.

Be to, šiai politikai iki šiol tenka didžiausia Europos Bendrijos biudžeto dalis. Po nuoseklių reformų ji mažėja, tačiau iki šiol vis dar sudaro apie pusę visų ES išlaidų. Norėdama jas sumažinti bei palengvinti derybas su PPO, EK ėmėsi dar vienos reformos. Nuspręsta dirbtinę žemės ūkio produktų supirkimo kainų palaikymo tvarką pamažu keisti ir pereiti prie žemdirbių pajamų lygio palaikymo tiesioginėmis išmokomis. Naujosios ES narės pateko į BŽŪP reformos sūkurį. Kokią įtaką BŽŪP turės Lietuvos žemės ūkiui bei kokios jos įgyvendinimo perspektyvos diskutuota Vilniuje, Lietuvos agrarinės ekonomikos institute, surengtoje konferencijoje.