Biudžetinis žemės ūkio rėmimas Rusijoje

2010-01-06
Biudžetinis žemės ūkio rėmimas Rusijoje

Nagrinėjami Rusijos žemės ūkio agrarinės reformos rėmimo ypatumai. Parodoma, kad agrarinės reformos sėkmingiausiai buvo įgyvendinamos, kai jos buvo remiamos valstybės finansais. Analizuojama pastarojo dvidešimtmečio Rusijos žemės ūkio situacija, kuomet žemės ūkio produktų gamyba valstybės biudžeto buvo iš esmės neremiama. Parodomos tokios agraginės politikos neigiamos pasekmės. Argumentuojamas valstybės rėmimo būtinumas, nustatoma rėmimo poreikio apimtis, rekomenduojami rėmimo būdai, pirmenybę teikiant tiesioginėms valstybės biudžeto išmokoms žemės ūkio produktų gamintojams ir lengvatinio kredito sistemai.

Raktažodžiai: agrarinė politika, biudžetinis žemės ūkio rėmimas, istorijos pamokos, kreditas, subsidijos

Poškus B. Biudžetinis žemės ūkio rėmimas Rusijoje // Žemės ūkio mokslai, 2009. T. 16. Nr. 3-4. p. 179-184, ISSN 1392-0200 (EBSCO, Central & Eastern European Academic Source, CAB Abstracts).