Javų derlingumo prognozavimas pagal tikėtinus klimato kaitos scenarijus

2010-01-06
Javų derlingumo prognozavimas pagal tikėtinus klimato kaitos scenarijus

Straipsnyje nagrinėjama svarbiausių žemės ūkio augalų - žieminių kviečių (Triticum aestivum L.) ir vasarinių miežių (Hordeum vulgare L.) tikėtini derlingumo pokyčiai besikeičiančio klimato sąlygomis. Atlikus tikėtinų klimato kaitos scenarijų studiją buvo prieita prie nuomonės, kad ateityje didės aplinkos temperatūra, o kritulių kiekis išliks panašus arba šiek tiek sumažės. Remiantis šia prielaida buvo sudaryti scenarijai galim¬iems grūdų derliaus pokyčiams modeliuoti: atmosferos temperatūra padidinama 1°C, 2°C, 3°C arba 4°C, nekeičiant CO2 koncentracijos, tačiau didinant arba mažinant kritulių kiekį vasariniams miežiams 15, 30 ir 45 mm, žieminiams kviečiams 30 ir 60 mm.
Derlingumui prognozuoti panaudotas kompiuterinis modelis DSSAT v4.0.2.0 (The Decision Support System for Agrotechnology Transfer), kurį pasitelkus sumodeliuoti tikėtini javų derlingumo pokyčiai pagal skirtingus klimato kaitos scenarijus. Skaičiavimai, atlikti modeliu DSSAT taikant skirtingus klimato kaitos scenarijus, parodė, kad dar labiau šylant vegetacijos laikotarpiui, teigiamas poveikis vasariniams miežiams ir žieminiams kviečiams silpnėtų, o smarkūs pokyčiai galėtų net mažinti minėtų javų derlingumą, ypač jeigu kritulių kiekis mažėtų.

Raktažodžiai: vasariniai miežiai , žieminiai kviečiai, derlingumas, klimato kaita, modeliavimas

Povilaitis V.; Lazauskas, S.; Kriščiukaitienė, I. Javų derlingumo prognozavimas pagal tikėtinus klimato kaitos scenarijus // Žemės ūkio mokslai, 2009. T. 16. Nr. 3-4. p. 224-229, ISSN 1392-0200 (EBSCO, Central & Eastern European Academic Source, CAB Abstracts).