Perspektyvoje – didėjančios pieno supirkimo kainos

2004-10-05
Perspektyvoje – didėjančios pieno supirkimo kainos

Kaimo žmonėms pajamos už pieną yra vienas iš pagrindinių, nuolatinių ir tolygių metų eigoje pajamų šaltinių. Ypač mažuose ūkiuose šios pajamos yra išgyvenimo, einamojo mokumo užtikrinimo priemonė. Štai kodėl kaime, kur dominuoja smulkūs ūkiai, pieno gamyba nemaža dalimi sukoncentruota turinčiuose palyginti nedidelius žemės naudmenų plotus ir galinčius išlaikyti tik 1-5 karves ūkiuose. Tokie nedideli ūkiai pieną naudoja savo reikmėms, o dalį tiekia pieninėms ar stengiasi tiesiogiai vartotojui parduoti.