Pagrindinis / Naujienos / Naujienos

Baigiamasis HORIZON 2020 projekto "SHERPA" ekspertų grupės susitikimas Lietuvoje

2023-09-27
Baigiamasis HORIZON 2020 projekto "SHERPA" ekspertų grupės susitikimas Lietuvoje
sherpa.jpg

 

2023 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas organizavo baigiamąjį hibridinį SHERPA projekto ekspertų susitikimą, skirtą pristatyti apibendrintus 2019–2023 m. projekto įgyvendinimo metu pasiektus rezultatus.

Ketverius metus SHERPA projektu siekta geriau panaudoti žinias, įgytas investuojant į mokslinius tyrimus bei įgalinti pagrindinius dalyvius ir suinteresuotąsias šalis formuoti viešąją politiką. Bendrasis SHERPA keltas tikslas - rinkti svarbias žinias ir nuomones, kurios padėtų rengti rekomendacijas dėl būsimos politikos, susijusios su ES kaimo vietovėmis. Įgyvendinant projektą, siekta sukurti mokslo, visuomenės ir politikos sąsają, kuri taptų žinių ir politikos centru. Taip pat SHERPA kūrė pamatus kaimo plėtros dalyvių įgalinimui pagal unikalią Delfi metodiką, kad padėtų kaimo vietovėms pasinaudoti unikaliomis atsirandančiomis galimybėmis ir apsaugotų jas nuo ilgalaikių nuosmukio grėsmių.

Per ketverius projekto įgyvendinimo metus 19-oje ES valstybių narių ir Jungtinėje Karalystėje (Škotija) įkurtas 41 regioninis ir nacionalinis MAP‘as (t.y., Mokslo-Visuomenės-Politikos suinteresuotųjų veikėjų platforma). Įtraukta per 630 mokslo, visuomenės ir politikos dalyvių, kurie aktyviai dalyvavo pagal SHERPA metodiką ieškant sprendimo būdų įvairiose aktualiose regionams tematikose. Be to, buvo sukurta bendra žinių bazė, susijusi su ES kaimo politika, apibendrinant ankstesnių ir vykdomų projektų rezultatus - SHERPA Saugykla (SHERPA Repository). 

Projekto įgyvendinimo metu apibendrinti ir parengtuose leidiniuose publikuoti kaimo vietovių poreikiai, galimybės, iššūkiai ir gerosios praktikos: daugiau nei 100 MAP Pozicijų Dokumentų; 9 SHERPA sintezuoti Pozicijos Dokumentai (ir dar vienas – šiuo metu baigiamas rengti). SHERPA ne kartą minima Europos Komisijos Komunikate dėl Ilgalaikės Kaimo Vietovių Vizijos. Labai svarbus projekto rezultatas yra suformuluotos rekomendacijos dėl būsimų mokslinių tyrimų darbotvarkės ir būsimos kaimo politikos formavimo. O taip pat projekto įgyvendinimo metu pasiekta kitų ilgalaikę išliekamąją vertę turinčių rezultatų: parengti MAP‘ų organizavimo principai, atlikta esamų BŽŪP Strateginių Planų apžvalga, sukurtas, aprašytos ir ištestuotos MAP‘ų steigimo ir vystymo/palaikymo metodikos, ir kt. 

Renginio pabaigoje dalyviai supažindinti su jau vykstančiomis tęstinėmis iniciatyvomis, aptarti tolimesnio bendradarbiavimo lūkesčiai ir galimybės. 

SHERPA projektas apėmė H2020 Koordinavimo ir Paramos veiksmų schemą “RUR-01-2018-2019 - D Kaimo visuomenės-mokslo-politikos centrai”, sutarties Nr. 862448. 

Išsamesnė informacija apie įgyvendintą projektą: https://rural-interfaces.eu/  

Projekto koordinatorė Lietuvoje dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė

tel. (8 5) 261 7978, el.p. zivile.gedminaite@ekvi.lt;

tel. (8 672) 00413, el.p. rita.lankauskiene@ekvi.lt 

 

© Nuoroda į šaltinį yra būtina.

Galerija