Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos HORIZON 2020 projektas “SHERPA - Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors”

2019-08-22
Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos HORIZON 2020 projektas “SHERPA - Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors”
sherpa.jpg

LAEI pradeda įgyvendinti tarptautinį mokslinį projektą “SHERPA - Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors” (liet. “Tvarumo centrai įtraukiai kaimo politikai”) pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą HORIZON 2020.

 

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos HORIZON 2020 projektą “SHERPA - Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors” (liet. “Tvarumo centrai įtraukiai kaimo politikai”) pagal veiksmų planą RUR-2018-2020 Rural Renaissance, sutarties nr. 862448.

 

Projekto veiklos apims didžiąją dalį Europos - SHERPA įgyvendins 21 konsorciumo partneris iš Europos Sąjungos šalių narių (Belgijos, Prancūzijos, Graikijos, Švedijos, Nyderlandų, Italijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Slovėnijos, Portugalijos ir kt.). Siekiant papildyti konsorciumo narių kompetencijas SHERPA taip pat įtrauks dalyvius iš kitų ES šalių, priklausančių tarptautiniams ekspertų tinklams ERDN (angl. European Rural Development Network) ir Nordregio (Angl. Nordic and European Research Centre for Regional Development and Planning).

 

Pagrindinis SHERPA tikslas yra konsoliduoti svarbiausias žinias ir nuomones, kurios padeda formuoti rekomendacijas būsimai ES kaimo politikai. Projektas įveiklins mokslo, visuomenės ir politikos atstovų bendradarbiavimą formuojant konstruktyvius žiniomis grįstus pagrindus kaimo politikai. Tai įgalins kaimo plėtros dalyviams padėti pasinaudoti kaimo vietovėse atsirandančiomis galimybėmis ir apsaugoti jas nuo ilgalaikių grėsmių.

 

SHERPA prisidės kuriant politiką trijose pagrindinėse srityse:

1) Teiks pasiūlymus mokslinių tyrimų politikos kūrimui, ypatingą dėmesį skiriant darbo programos „Horizontas Europa“ rengimui;

2) Talkins įgyvendinant kaimo vietovėms aktualią politiką 2021-2027 m. programavimo laikotarpiu;

3) Padės nustatyti kaimo politikos kryptis po to sekančiam programavimo laikotarpiui (po 2027 m.).

 

SHERPA įgyvendins septynis darbo paketus (WP), orientuojantis į penkis konkrečius tikslus: 1) nustatyti pagrindinius ES kaimo vietovių ateities tendencijų ir dinamikos variklius; 2) sukurti daugiafunkcines platformas veiksmingam ir tvariam mokslo, visuomenės ir politikos bendradarbiavimui formuojant kaimo politiką; 3) sukurti bendrą žinių bazę, susijusią su ES kaimo politika, apžvelgiant buvusių ir vykdomų mokslinių tyrimų projektų rezultatus; 4) užmegzti dialogą tarp piliečių, tyrėjų ir politikų apimant kuo platesnę ES teritoriją; 5) suformuluoti rekomendacijas, kurios prireikus susietų skirtingus šiuolaikinės kaimo politikos plėtros scenarijus Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygiais.

 

SHERPA projektas išsamiai apima visą H2020 Koordinavimo ir Paramos veiksmų schemą “RUR-01-2018-2019 - D Kaimo visuomenės-mokslo-politikos centrai”.

 

Bendras projekto biudžetas yra 5 mln. eurų. Projekto trukmė: 4 metai.

 

Išsamesnė informacija netrukus pasirodys internete.

 

Projekto koordinatorė Lietuvoje dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė

tel. (8 5) 261 7978, el.p.zivile.gedminaite@laei.lt;

tel. (8672) 00413, el.p. rita.vilke@laei.lt
 

© Nuoroda į šaltinį yra būtina.

Galerija
Naujienos apie projektą