Ekologiškų maisto produktų vartojimas ir jį skatinantys informacijos šaltiniai Lietuvoje

2010-01-06
Ekologiškų maisto produktų vartojimas ir jį skatinantys informacijos šaltiniai Lietuvoje

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI), įgyvendindamas Jungtinių Tautų (JT) Maisto produktų ir žemės ūkio organizacijos (FAO) projektą „Informavimo, komunikacijos ir žinių sistemos apie tausojantį ir ekologinį žemės ūkį tobulinimas“, tyrė Lietuvos gyventojų supratimą ir žinias apie ekologiškus maisto produktus ir jų vartojimą. Straipsnyje pateikiami apibendrinti 2007 m. vykdytos Lietuvos gyventojų apklausos apie ekologiškų maisto produktų vartojimą, pagrindines vartotojų pasirinkimą ribojančias priežastis rezultatai, įvertinti informacijos apie minėtus produktus šaltiniai. Respondentams atrinkti naudota reprezentatyvi tikimybinė atranka. Jos imtis atitiko nuolatinių 15-74 m. Lietuvos gyventojų socialinę demografinę struktūrą pagal lytį, amžių, išsilavinimą, pajamas ir gyvenamąją vietą, gauti rezultatai yra reprezentatyvūs. Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti ekologiškų maisto produktų vartojimo paplitimą, gyventojų vartojimo įpročius, informavimo šaltinius. Tyrimų rezultatai parodė, kad ekologiškų maisto produktų rinka yra sparčiai auganti, o informacijos apie šių produktų gamybos ir auginimo sąlygas, jų sudėtį, įsigijimo vietas trūkumas riboja jų vartojimą. Todėl būtų tikslinga sukurti tam skirtas vartotojų informavimo programas.

Raktažodžiai: aplinkos apsauga, ekologinės gamybos ūkis, ekologiški maisto produktai, informacijos šaltiniai, respondentas, sertifikuota gamyba, vartojimas

Skulskis V., Girgždienė V. Ekologiškų maisto produktų vartojimas ir jį skatinantys informacijos šaltiniai Lietuvoje // Žemės ūkio mokslai, 2009. T. 16. Nr. 3-4. p. 154-161, ISSN 1392-0200 (EBSCO, Central & Eastern European Academic Source, CAB Abstracts).