Klasterizacija – prielaida didinti Lietuvos maisto ir gėrimų pramonės konkurencingumą?

2009-04-06
Klasterizacija – prielaida didinti Lietuvos maisto ir gėrimų pramonės konkurencingumą?

Straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos maisto ir gėrimų pramonės pajėgumas įveikti konkurencinį ES rinkos jėgų spaudimą nuolat kintančios aplinkos sąlygomis, įvertintos konkurencinių sektoriaus pranašumų plėtojimo galimybės, galimybė didinti sektoriaus konkurencingumą klasterizacijos pagalba, akcentuota valstybės vaidmens svarba plėtojant konkurencingą Lietuvos maisto ir gėrimų pramonę.

Raktiniai žodžiai: konkurencingumas, konkurencingumo veiksniai, konkurencinis pranašumas, klasteriai, mokslo technologinės platformos.

Aldona Stalgienė, Jolanta Paunksnienė. Klasterizacija - prielaida didinti Lietuvos maisto ir gėrimų pramonės konkurencingumą? // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2009, nr. 16 (1), 106-114 p., ISSN 1822-6760 (EBSCO, Business source complete, Central & Eastern European Academic Source).