Mažiau palankių ūkininkauti vietovių kompensacinių išmokų įtaka Lietuvos žemės rinkai

2009-07-30
Mažiau palankių ūkininkauti vietovių kompensacinių išmokų įtaka Lietuvos žemės rinkai

Straipsnis parengtas pagal LR žemės ūkio ministerijos užsakytą tyrimą.

Tyrimo metu nustatyta, kad, siekiant stabilios ir socialiai palankios žemės rinkos plėtros, būtina ją stebėti, analizuoti ir taikyti minimalias skatinimo ar nu­kreipimo socialiai palankesne linkme priemones. Padidėjęs žemės rinkos aktyvumas skatina analizuoti, kokie veiksniai lemia šį augimą, ar žemės ūkio paramos politika turi įtakos žemės rinkoje vykstantiems procesams. Tyrimo rezultatai atskleidžia didesnio žemės rinkos aktyvumo ir mažiau palankių ūkininkauti vietovių (MPŪV) išmokų sąsajas.

Reikšminiai žodžiai: žemės rinka, mažiau palankios ūkininkauti vietovės, kompensacinės išmokos.

Lakis, A. Mažiau palankių ūkininkauti vietovių kompensacinių išmokų įtaka Lietuvos žemės rinkai / The influence of the compensatory payments for less favoured areas on the Lithuanian land market // Dirvožemio stabilumo užtikrinimas ekologiškai ir socialiai jautriose regionuose = Soil stability in ecologically and socially vulnerable regions / Lietuvos žemdirbystės institutas. Akademija, 2009, p. 153-158, ISBN 978-9955-650-34-8.