Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas „Maisto švaistymo ir maisto praradimų visoje maisto tiekimo grandinėje lygio ir priežasčių nustatymas bei rekomendacijų parengimas“

2020-08-24
Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas „Maisto švaistymo ir maisto praradimų visoje maisto tiekimo grandinėje lygio ir priežasčių nustatymas bei rekomendacijų parengimas“

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija finansuoja Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto vykdomą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (MTTV) projektą, skirtą nustatyti maisto švaistymo ir maisto praradimų Lietuvoje apimtis, rizikas bei veiksnius.

 

Maisto švaistymo ir maisto praradimų problema aktuali visose šalyse, tame tarpe ir Lietuvoje, ir pastaruoju metu ji tik didėja. Tai sukelia ne tik neigiamų socialinių, ekonominių, bet ir aplinkosauginių pasekmių, didina netvarią gamybą ir vartojimą. Dėl augančių gamybos ir vartojimo apimčių, didėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimas. Lietuvai, iki 2030 m. įsipareigojusiai sumažinti ŠESD išmetimą žemės ūkyje 12,6 proc., būtina atkreipti dėmesį į maisto švaistymo ir maisto praradimų problemą. ES šalys yra nevienodos savo socialiniu ir ekonominiu išsivystymo lygiu, gamybos, vartojimo ir elgsenos modeliais, todėl tiek bendras prarandamo ir iššvaistomo maisto kiekis, tiek maisto praradimo ir iššvaistymo lygis atskirose maisto tiekimo grandinės dalyse labai skiriasi tarp įvairių šalių. Atsižvelgiant į tai, veiksmai, kurių reikėtų imtis, siekiant sumažinti maisto praradimą ir švaistymą, taip pat turėtų būti skirtingi Prieš imantis šių veiksmų, būtina įvertinti realią padėtį Lietuvoje, t.y. nustatyti, kiek maisto yra prarandama ir iššvaistoma atskirose maisto tiekimo grandinės dalyse, taip pat turėti mokslines rekomendacijas veiksmų pagrindimui.

 

MTTV projekto tikslui pasiekti bus: nustatytos maisto praradimų ir/ar švaistymo apimtys ir rizikos pirminėje gamyboje, maisto pramonėje, mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje bei viešajame maitinime, namų ūkiuose. Sudarytas maisto švaistymo ir praradimų Lietuvoje profilis, identifikuojant kiek ir kokiuose sektoriuose (pirminė gamyba, maisto pramonė, prekyba, viešasis maitinimas, namų ūkiai) ši problema labiausiai paplitusi bei pateiktos rekomendacijas kiekvienam sektoriui dėl maisto švaistymo ir maisto praradimų mažinimo, tiek įmonės, ūkio, tiek ir savivaldybės ir valstybės lygmeniu.

 

Projektas vykdomas 2020 m. liepos mėn. - 2021 m. lapkričio mėn.

 

© Cituojant būtina nurodyti šaltinį ir interneto svetainės adresą

 

Išsamesnės informacijos teirautis:

Projekto vadovas dr. Tomas Baležentis, Tel. (8 5) 262 2085, el. p. tomas.balezentis@laei.lt

Projekto administratorė Erika Ribašauskienė, Tel. (8 5) 261 0758, el. p. erika.ribasauskiene@laei.lt

Naujienos apie projektą
Projekto publikacijos