Perėjimas prie mažaanglės energetikos Lietuvos neurbanizuotose vietovėse: įvairiapusė kliūčių ir verslo modelių analizė

2021-08-10
Perėjimas prie mažaanglės energetikos Lietuvos neurbanizuotose vietovėse: įvairiapusė kliūčių ir verslo modelių analizė

Projektu yra sprendžiamas itin aktualus Lietuvai iššūkis - ES patvirtintas bendras Lietuvos išskiriamų ŠESD emisijų sumažinimo iki 9% bei iki 12,3% žemės ūkyje 2030 metais tikslas. Įvairiapusė kliūčių analizė, leidžianti kompleksiškai ištirti tiek socialinius, tiek ekonominius, tiek valstybės institucijų dalyvavimo sukeltus alternatyvios energetikos plėtros barjerus leis parinkti tinkamiausius ekonomiškai racionalius verslo modelius, priimtinus skirtingiems Lietuvos žemės ūkio subsektoriams, pasižymintiems savo specifika, kuri neleidžia sėkmingai taikyti unifikuotų alternatyvios energetikos plėtros modelių visame žemės ūkio sektoriuje.

 

Atlikta šiuo metu taikomų valstybės skatinimo priemonių perėjimui prie mažaanglės energetikos neveiksmingumo analizė leis išvengti valstybės institucijų dalyvavimo klaidų pasikartojimo bei įgalins gerosios praktikos sklaidą.

 

Įgyvendinus pasiūlytus alternatyvios energetikos plėtros verslo modelius taip pat padidės ir Lietuvos neurbanizuotų vietovių tvarumas bei ekonominį atsparumas dėl papildomos veiklų/pajamų diversifikacijos ir padidėjusio užimtumo.

 

Mokslininkų grupių projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. S-MIP-21-26).

 

Projekto trukmė 2021-2023 m.

 

Tyrimo grupė: dr. Tomas Baležentis (vadovas), dr. Dalia Štreimikienė, dr. Mangirdas Morkūnas, dr. Artiom Volkov, Justas Štreimikis, Agnė Žičkienė

Projekto publikacijos