COVID-19 aukšto lygio MTEP (SMART) projektas “Žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinių gyvybingumas COVID-19 iššūkių kontekste: tikimybinis modelis”

2021-11-04
COVID-19 aukšto lygio MTEP (SMART) projektas “Žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinių gyvybingumas COVID-19 iššūkių kontekste: tikimybinis modelis”

Projekto trukmė 2021-2023 m.

 

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-05-0060

 

Projekto vadovė prof. Dalia Štreimikienė

 

Projekto tikslas - pasiūlyti kiekybinę gyvybingos maisto tiekimo grandinės analizės ir palaikymo sistemą COVID-19 pandemijos kontekste. Projektu siekiama pasiūlyti strategijas Lietuvos maisto tiekimo grandinėms sustiprinti, kartu padidinant jų atsparumą būsimoms krizėms. Siekiant sumažinti neigiamus krizės padarinius ir užtikrinti apsirūpinimą maistu, reikia atsižvelgti į Lietuvos maisto tiekimo grandinių atsparumą, tvarumą ir lankstumą. Projektą sudaro šie pagrindiniai blokai: gyvybingumo rodikliai, politikos priemonės ir kiekybinis modeliavimas. Maisto tiekimo grandinės gyvybingumo rodiklių sistemos sukūrimas įgalins kiekybiškai analizuoti politikos bei kitų išorinių pokyčių padarinius. Bus identifikuotos didžiausios problemos bei iššūkiai, su kuriais susidūrė Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektorius COVID-19 pandemijos kontekste. Potencialios paramos priemonės, susijusios su įvairiais maisto tiekimo grandinės dalyviais, bus susietos su tiekimo grandinės gyvybingumo rodikliais. Modeliuojant galimą priemonių poveikį maisto tiekimo grandinėms Lietuvoje, bus naudojamos ekspertų žinios ir kiekybiniai metodai. Projekto metu bus pasiūlytas naujas kiekybinis modelis, įgalinantis tikimybinę visos maisto produktų tiekimo grandinės veiklos krizės metu analizę. Šis modelis bus universalus ir galės būti pritaikytas įvairiems atvejams. Projektas taip pat prisidės prie patyrusių ir jaunųjų Lietuvos socialinių mokslų centro tyrėjų kompetencijos didinimo.

 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsakas į COVID-19 pandemiją.

Projekto publikacijos