Interreg Baltijos jūros 2021–2027 m. programos projektas „BASCIL – Inovatyvūs sprendimai kaimiškų vietovių maisto gamintojams: veiklos įvairinimo skatinimas, teikiant kulinarinio turizmo paslaugas“

2023-02-23
Interreg Baltijos jūros 2021–2027 m. programos projektas „BASCIL – Inovatyvūs sprendimai kaimiškų vietovių maisto gamintojams: veiklos įvairinimo skatinimas, teikiant kulinarinio turizmo paslaugas“

2023 m. Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas pradeda naują Interreg Baltijos jūros 2021-2027 m. programos projektą „BASCIL – Inovatyvūs sprendimai kaimiškų vietovių maisto gamintojams: veiklos įvairinimo skatinimas, teikiant kulinarinio turizmo paslaugas“. BASCIL įgyvendinamas pagal Interreg Baltijos jūros 2021-2027 m. programos kvietimo prioriteto „Inovatyvios visuomenės“ tikslą „Atsparios ekonomikos ir bendruomenės”.

 

Projekto „BASCIL“ konsorciumą sudaro 15 partnerių iš 8 Baltijos jūros regiono valstybių (Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Suomijos). Projektą koordinuoja Krinova Incubator & Science Park (Švedija). LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas projekte dalyvauja kaip projekto partneris. 

 

Projekto tikslas - didinti vietos maisto gamintojų kaimo vietovėse atsparumą ir skatinti tvarų augimą, įvairinant veiklas ir teikiant kulinarinio turizmo paslaugas.

 

Pagrindinės „BASCIL“ veiklos yra šios:

  1. Išanalizuoti esamą vietos maisto gamintojų į(si)traukimo į kulinarinį turizmą patirtį.
  2. Sukurti inovatyvų sprendimą efektyviam kulinarinio turizmo paslaugų planavimui, įtraukiant vietos maisto gamintojus.
  3. Sukurti inovatyvų sprendimą efektyviai kulinarinio turizmo produkto rinkodarai.
  4. Sukurti sprendimus maisto gamybos ir kulinarinio turizmo integravimui įmonės lygiu bei pristatyti juos smulkaus ir vidutinio verslo atstovams.

 

Projekto „BASCIL“ partneriai pirmą kartą susitiko 2023 m. vasario 15-17 d. Kristianstade (Švedijoje), kur projekto koordinatorius Krinova Incubator & Science Park surengė įvadinį susitikimą. Susitikimo metu buvo išsamiai aptartas projekto turinys ir paskirstytos pradinės užduotys projekto partneriams.

 

Projekto pradžios data: 2023 m. sausio 1 d.

Trukmė: 3 metai

Biudžetas: ~3.600.000 €

Koordinatorius: Krinova Incubator & Science Park (Švedija) 

Partneriai: 15 partnerių iš 8 valstybių

 

Projekto įgyvendinimo komanda Lietuvoje:

Dr. Živilė Gedminaitė-Raudonė, zivile.gedminaite@ekvi.lt

Dr. Rita Lankauskienė, rita.lankauskiene@ekvi.lt

Dr. Vitalija Simonaitytė, vitalija.simonaityte@ekvi.lt 

 

Daugiau informacijos: https://lnkd.in/ddx3CfhC 

 

Galerija
Naujienos apie projektą