Dalia Vidickienė

dr. Dalia Vidickienė
Vyriausioji mokslo darbuotoja
Verslo ekosistemų skyrius
Mokslinių interesų sritys: Evoliucinė metodologija; paradigminės inovacijos; strateginis valdymas; verslo modeliai; kaimo ir regionų vystymo politika; servitizacija; kokybinių struktūrų teorija.